• Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa istniejącego budynku mieszkalnego w Rabce Zdrój